Splošno o fotografiji

Pravilo, ki se ga mora zavedati vsak fotograf, je: dober fotograf naredi s povprečnim fotoaparatom izvrstno fotografijo, slab fotograf naredi z izvrstnim fotoaparatom povprečno fotografijo. To pomeni, da je kvaliteta fotografije prvenstveno odvisna od fotografa in njegovega znanja, ter šele nato od opreme, ki jo uporablja.

Kvaliteta fotografije se navadno ocenjuje po dveh kriterijih: umetniški vtis in tehnična izvedba. Umetniški vtis je zelo abstraktna kategorija in odseva fotografovo osebno dojemanje okolice. Izražanje fotografovega dojemanja skozi njegov izdelek, je sposobnost, za katero navadno pravimo, da se je ni mogoče naučiti oziroma, da se nekdo s tako sposobnostjo že rodi. Tehnična izvedba pa je kategorija, ki pokaže fotografovo tehnično znanje o fotografiranju. Vedeti moramo, da se do sedaj, še nihče ni rodil s tehničnim znanjem o fotografiji. Vsi, tudi najslavnejši, so se tega naučili. To je znanje, ki je na razpolago vsem.

Kako torej do znanja? Za začetek preberemo knjigo ali priročnik o fotografiji. Ko smo si na jasnem z osnovnimi pojmi v fotografiji, lahko vprašamo za nasvet tudi fotografa z več izkušnjami. Predvsem pa je pomembno, da veliko fotografiramo. Saj vsi poznamo stari pregovor: „Vaja dela mojstra.“. Seveda narejene posnetke kasneje tudi analiziramo, da se iz napak tudi kaj naučimo. Zavedajte se, da vsi fotografi delajo dobre in slabe posnetke. Razmerje med količino dobrih in količino slabih je tisto, ki loči uspešnega fotografa od neuspešnega. Tehnično znanje oz. neznanje močno vpliva na to razmerje.

0 982
admin